Contact

Privacy verklaring

Bij BE GONE! hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, wanneer u contact met ons opneemt via onze website, e-mail of telefoon.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken uw persoonlijke informatie om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden, om onze diensten aan te bieden en uit te voeren, en om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in onze diensten of beleid.

Worden uw gegevens gedeeld?

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren of indien wettelijk vereist.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, of om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Neem contact met ons op als u vragen hebt over uw privacyrechten of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd.

Contact

Als u vragen hebt over onze privacyverklaring of over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens op onze website.